Přihláška na kroužek

PŘIHLÁŠKA NA VOLNOČASOVOU AKTIVITU – Kroužek

Termín kroužku:
* : * : :
* : * : * :

Adresa trvalého pobytu:

* : * : * : * :

Kontakt na dítě:

: :

Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby

: * : * :
* : * :
:

* povinné pole

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mé(ho) pro účely propagace činnosti klubu

V den nástupu dítěte na volnočasovou aktivitu odevzdejte prosím následující dokumentaci!:

  • List účastníka s vyplněným prohlášením o bezinfekčnosti, odchodu dítěte a dalších upozornění

Cena kroužku za školní pololetí:   2 300 Kč
:
Splatnost pro první pololetí do konce Září, pro druhé pololetí do konce Ledna.
Při platbě na účet číslo 293365141/0300 (ČSOB) uveďte prosím jako V.S. datum narození vašeho dítěte a do poznámky i jméno dítěte (dle přihlášky), pro lepší kontrolu. Děkuji.
Platbu lze provést i v hotovosti v Laser aréně.
V ceně jsou hry, program, pojištění, mzdy, klubové tričko (1x za rok), pití.

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád, je vedoucí oprávněn vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz. Klub ani její vedoucí nezodpovídají za ztrátu či poničení věcí, elektroniky dítěte. Nedávejte dětem na kroužek žádné cennosti a poučte je, aby si dávali pozor na věci které si přinesou, včetně věcí elektronických.


Dodržujeme pravidla a nařízení EU o GDPR, které od 25/5 2018 vchází v platnost a týká se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR. Podmínky zpracování osobních údajů zde
Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser arény se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Přijímám zodpovědnost za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, které nezletilý způsobí. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by bránilo v bezpečné účasti na hře v laser game.
Já jako zákonný zástupce i nezletilý jsme seznámeni  s provoznímy, bezpečnostnímy i hernímy podmínkamy a pravidly, s kterými souhlasíme.

Přesné znění pravidel, bezpečnostních, herních i provozních podmínek a souhlasů naleznete na stránkách v sekci dokumenty

Odesláním přihlášky závazně přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.